การสั่งซื้อมิสทีน

คำแนะนำในการสั่งซื้อมิสทีน

การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ง่ายดาย และประหยัดเวลา โดยมีขั้นตอนในการสั่งซื้อ ดังนี้
  1. กรอกรหัสสาวจำหน่าย รหัสผ่าน และรอบจำหน่ายที่ต้องการสั่งซื้อ ให้ถูกต้อง
  2. คลิกเลือกแคตตาล็อคในรอบจำหน่ายที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า จะมีตารางแบบฟอร์มการสั่งซื้อปรากฏขึ้น
  3. กรอกรหัสสินค้า และจำนวน ลงในตารางแบบฟอร์มสั่งซื้อตามที่คุณต้องการ
  4. คลิกส่งรายการสั่งซื้อ รายละเอียดการสั่งซื้อของคุณจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณตรวจสอบรายการสั่งซื้อของคุณ
  5. คลิกยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้า


บริษัทฯ ขอคิดค่าบริการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณถึงบ้าน
  • 50 บาทต่อใบสั่งซื้อที่ไม่ถึง 500 บาทต่อครั้ง
  • และฟรีสำหรับยอดสั่งซื้อ 500 บาทขึ้นไปต่อครั้ง
  • การสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตจะไม่มีการคำนวณราคาให้ทราบทันที เนื่องจากบริษัทต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อก่อน
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน http://www.bworder.com/bw_Order_Manual.pdf